Sinumang Filipino na aalis ng Filipinas bilang Au Pair patungong Europa sa mga Filipinong nasa Ibayong Dagat (CFO) simula 1 Marso 2012. Bahagi ng mga kahingian sa pagpapatala ang pagdalo sa Seminar sa Pamilyarisasyon ng Bansa para sa Au Pair upang maihanda sila para sa isang programang imersiyon sa pagkatuto ng kultura at wika sa tiyak na bansang patutunguhan sa Europe.


Ang Au Pair ay inilalarawan bilang:

  1. Isang kabataang Filipino, nasa edad 18-30;
  2. Walang asawa at anak;
  3. Napapaloob sa isang kasunduang palitang kultura na may kukupkop na isang pamilyang Europeo/ Amerikano para sa pinakamatagal na pananatili ng dalawang (2) taon.

 

Ang pagpapatala at pagdalo sa Country Familiarization Seminar (CFS) ay isinasagawa sa CFO Manila lamang at nakabatay sa first-come, first serve walk-in. Tatanggapin lamang ng CFO ang mga Au Pair na nakakompleto sa mga kahingian sa pagpapatala. Sila ay dapat naroon na isang oras bago magsimula ang sesyon upang maiwasan ang abala.

 


Mga Kahingian sa Pagpapatala


* Hindi na kailangan ipa-photocopy and anumang dokumento
* Hindi na kailangan magsumite ng mga retratong ID1. Orihinal na balidong pasaporte;

2. Orihinal na balidong visa;
3. Isang (1) balidong ID card na may retrato;
4. Orihinal na kontrata ng pakikipagkasundo o liham ng pagsasagawa ng pakikipagkasundo, na pinatotohanan gaya ng nararapat/notaryado/isinalin ng Embahada/Konsulado ng Filipinas sa patutunguhang bansang Europeo;
5. Pormularyo ng Pagpapatala ng Au Pair na sinagutan gaya ng nararapat;
6. PHP 400.00 bayad sa rehistrasyon
7. Pagdalo sa Country Familiarization Seminar (CFS)

 

Talatakdaan ng Country Familiarization Seminar

CFO Manila

Orientation Seminar

Afternoon Session

Country Familiarization Seminar (CFS)


Miyerkoles at Huwebes
1:00 hanggang 5:00 nh
40 na tao kada sesyon

.


Registration Procedure for Au Pairs

1. Issuance of Registration Form

2. Completion of CFO registration
form

3. Verification of Registration Forms
(proceed to Counter 2)

registration1

registration2 registration3

4. Payment of Authorized
Registration Fee
(proceed to Counter 3)

5. Attendance to Country
Familiarization Seminar (CFS)

6. Passport Releasing

registration4

au-pair pic

registration6

To Top

Back to Top