Maligayang Araw ng mga Ama!

Mula sa Komisyon sa mga Filipino sa Ibayong Dagat, nais namin iparating ang aming pagbati sa inyong mga tatay, at pati na rin sa mga inang tumatayo rin bilang haligi ng tahanan.

Hangad naming mas maipadama sa inyo ang pagmamahal at pasasalamat sa espesyal na araw na ito.

Hindi matutumbasan ang inyong mga hirap at sakripisyo para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. Kami ay saludo at labis na nagpapasalamat sa sipag at dedikasyon ninyo sa pag-aalaga at patuloy na pagbibigay ng gabay at aral sa amin.

Muli, maligayang araw ng mga ama at pagpalain nawa kayo ng ating Diyos.

#FathersDay
#CFOOneForAllFourOne