Nais naming ipagbigay-alam sa publiko na ang pagpapakita o pagpapasa ng mga dokumento na peke o dinaya sa pagpaparehistro ay isang KRIMEN.

Ilalapat ng Komisyon ang buong puwersa ng batas laban sa mga indibidwal na magpapakita ng mga palsipikadong dokumento gaya ng pasaporte, bisa, sertipiko ng kasal, atbp. Ang ganitong gawain ay maaaring maging dahilan ng pagtanggi ng CFO na pahintulutan ang isang kliyente na magpatuloy sa kinakailangan proseso ng pagpaparehistro. Dagdag pa rito, aming kukumpiskahin o sasamsamin ang mga peke o dinayang mga dokumento at idudulog ang kaso sa mga ahensiya na nagpapatupad ng batas para sa nararapat na mga aksiyong legal.

Aming hinihiling sa aming mga kliyente na maging alerto sa mga indibiwal, pangkat, o mga kompanya na nag-aalok ng tulong para sa kanilang pagpaparehistro sa CFO at sinisingil sila ng labis at hindi kinakailangang bayad. Mangyaring makipagtransaksiyon lamang sa aming mga awtorisadong kawani sa loob ng CFO registration area.

Aming hinihikayat ang publiko na ipagbigay-alam sa CFO ang mga ganitong ilegal na transaksiyon. Maaari kayong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page ng CFO o sa e-mail address, info@cfo.gov.ph.

Salamat po.

Mula sa Pamunuan ng CFO