Alinsunod sa Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997, ang Komisyon sa mga Pilipino sa Ibayong Dagat (CFO) ay nakikiisa sa buong sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa. Itinakda ng nasabing Proklamasyon ang buwan ng Agosto ng bawat taon bilang Buwan ng Wikang Filipino. Sa taong ito, ang tema o paksa ng pagdiriwang ay Filipino at mga Katutubong Wika: Kasangkapan sa Pagtuklas at Paglikha.

Ang pagdiriwang ito ay pinapangunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF — ang tanging tanggapan ng pamahalaan na binigyan ng mandato na magsagawa, mag-ugnay, at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng wikang Filipino at paglinang ng iba pang mga katutubong wika sa Pilipinas.

Para kay Dr. Arthur P. Casanova, Tagapangulo ng KWF, mahalagang mabigyang diin ang kahalagahan na ginagampanan ng mga katutubong wika sa bansang Pilipinas. Dagdag pa niya, sa pananaliksik ng KWF, mayroong 130 katutubong wika ang bansa at ang ilan dito ay nanganganib ng maglaho. Kaya ang preserbasyon o pangangalaga sa mga ito ay lubos na mahalaga.

Ang pagdiriwang sa Buwan ng Wikang Pambansa ngayong taong 2022 ay simula lamang ng ating pakikiisa at suporta sa International Decade of Indigenous Languages o IDIL. Ang IDIL ay isang dekadang programa ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO na magsisimula ngayong taong 2022 at magtatapos sa taong 2032. Layunin ng programang ito ng UNESCO ay upang pangalagaan, pasiglahin, at palaganapin ang mga katutubong wika sa buong mundo kabilang ang Pilipinas.

Mabuhay ang Wikang Filipino, ang Wikang Pambansa ng Pilipinas!