CFO KWF 2nd level award 09 2019

Pinangunahan ni Usec. Astravel Pimentel-Naik ang pagtanggap ng parangal para sa CFO.


Sa ikalawang pagkakataon, muling kinilala ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang kahusayan at pagsuporta ng Komisyon sa mga Filipino sa
Ibayong Dagat (CFO) sa paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng serbisyo publiko.


 

CFO KWF 2nd level award 09 2019 plaqueDahil dito, iginawad ng KWF sa CFO ang Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko Antas 2 noong ika-30 ng Agosto 2019 sa awditoryum ng Pambansang Museo, Maynila. Ang nasabing paggagawad ay pinangunahan ng Tagapangulo ng KWF na si G. Virgilio S. Alamario, Pambansang Alagad ng Sining.

Sa pagtanggap ng panibagong Selyo ng Kahusayan para sa CFO, kinilala ni Direktor Tagapagpaganap Astravel Pimentel-Naik ang tungkulin ng ahensya bilang lingkod bayan na panatilihin ang madali at mabisang komunikasyon sa serbisyo publiko.

Ayon pa sa pangalawang kalihim, “Hindi dapat tayo huminto sa paggamit ng Filipino sa pang-araw-araw na pamumuhay, sa mga transaksiyon at sa korespondensiya opisyal. Isang hamon ang iangat ang antas ng paggamit ng wikang pambansa mula sa kaswal na interaksiyon tungo sa pakikipagtalastasan, pananaliksik, at higit sa lahat, sa diskurso ng pagkakakilanlan.”

Ang Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko ay isang timpalak at parangal na iginagawad sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan na sumunod sa atas at implementasyon ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335, na nilagdaan ni dating Pangulong Corazon C. Aquino noong 1988, at nagpamalas ng kahusayan sa paggamit ng Filipino bilang wika ng serbisyo publiko. Ang patimpalak na ito ay sinimulan ng KWF noong 2016.

Ang pagsasa-Filipino ng mga karatula, korespondensiya, pabatid publiko, pormularyo, pahatid-kalatas, at mga press release ng CFO, ang isa sa mga dahilan kung bakit nakamit ng Komisyon sa ikalawang pagkakataon ang nasabing parangal. Naging bentahe din ng CFO ang infomercial nito na nasa Filipino hinggil sa literasiyang pampinansiya o Financial Literacy.

Ikinagalak ni Kalihim Francisco P. Acosta ang iginawad na parangal sa Komisyon at sinabing, “Higit sa pagkilalang ito, ikinararangal ng CFO na maging instrumento ng pagtataguyod at pagpapayabong ng wikang Filipino.” Dagdag pa dito, hinikayat niya ang mga kasapi ng ahensya na ipagpatuloy at lalo pang pag-ibayuhin ang ginagawang paggamit ng Filipino sa serbisyo publiko.

Bukod sa CFO, pinarangalan din ng KWF ang mga sumusunod na tanggapan ng pamahalaan:

• Lungsod Sta. Rosa;
• Kagawaran ng Pagsasaka;
• Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan;
• Pambansang Komisyon Laban sa Kahirapan;
• Tanggapang Pampanguluhan sa Operasyong Pangkomunikasyon;
• Pangasiwaan sa Pagpapaunlad ng Kalakhang Maynila;
• Pang-alaalang Sentrong Medikal ng Quirino;
• Sentrong Medikal ng Rizal;
• Lungsod Maynila;
• Lungsod Taguig;
• Lungsod Mandaluyong; at
• Korporasyong Pangkoreo ng Pilipinas.


Sa unang taon ng pakikilahok ng CFO noong 2018, ito ay kagyat na nakakuha ng Unang Antas ng Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko na iginawad ng KWF noong Agosto 2018.