Dahil sa masusing pagsisikap at pagpupunyagi sa paggamit ng wikang Filipino sa lahat ng transaksyon, komunikasyon at korespondensiya, natanggap ng Komisyon sa mga Filipino sa Ibayong Dagat (Commission on Filipinos Overseas) ang Selyo ng Kahusayan sa Filipino Serbisyo Publiko Antas 1 mula sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ngayong taon.

 usec naik 08302018
Si Pangalawang Kalihim Astravel Pimentel-Naik habang nagbibigay ng kanyang mensahe sa Gawad na natanggap ng CFO mula sa KWF.

 Ang Selyo ng Kahusayan sa Filipino Serbisyo Publiko ng KWF ay isang timpalak at parangal para sa mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan na nagpapatupad ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 at nagpamalas ng kahusayan sa paggamit ng Filipino bilang wika ng serbisyo publiko.

 

 usec naik 08302018b
Si G. Virgilio Almario, Tagapangulo ng KWF, habang ginagawad ang plake kay Usec. Pimentel-Naik ng CFO 

 

“Ang paggamit ng ating sariling wika sa paglilingkod sa publiko ay ang pinakamabisa at madaling paraan upang mas madali tayong makipag-ugnayan sa mga tao. Ito rin ay isang matagal na naming adbokasiya para sa patuloy na paggamit ng wikang Filipino ng ating mga kababayang naninirahan na sa ibang bansa. Kaya’t ang pagkakasungkit ng Komisyon sa Selyo ng Kahusayan sa Filipino Serbisyo Publiko ng KWF ay magsisilbing inspirasyon sa aming lahat upang mas pagbutihin pa ang aming trabaho.” pahayag ni Pangalawang Kalihim Astravel Pimentel-Naik.

 

selyongkahusayansapilipino

Bukod sa pag-oorganisa ng pagsasanay sa Korespondensiya Opisyal, mahusay na naisagawa ang pagsasalin sa Filipino ng mga liham, memorandum, brosyur, polyeto, posters, at iba pang mga uri ng komunikasyon sa loob at labas ng Komisyon. Binigyang papuri rin ang ilan sa mga ambag ng CFO sa pagpapayabong sa wikang Filipino na nagsimula noon pang nakaraang mga dekada. Kabilang rito ang paglalathala ng dalawang modules sa pagtuturo ng Filipino para sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat at pagrekord sa cassette tapes ng wikang Filipino. Kinilala rin ang mga salin sa Filipinong mga materyales na ginagamit ng Komisyon laban sa human trafficking.
Naging malaking ambag rin ang paggamit ng wikang Filipino sa mga Facebook pages ng Komisyon kabilang na rito ang Gawad ng Pangulo, Linkapil, Peso Sense at ang paglikha ng Virtual Sentro Rizal (VSR), kung saan nakapaloob sa hard drive ay ang mga videos tungkol sa kasaysayan, kultura, at sining ng Filipinas na may salin sa wikang Filipino, Ingles, Sebwano, Bikol, Ilokano, Mëranaw, at Español.

Ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335, na nilagdaan ni dating Pangulong Corazon C. Aquino noong ika-25 ng Agosto taong 1988, ay nag-uutos sa lahat ng dkagawaran, kawanihan, opisina tanggapan, ahensiya at instrumentalidad ng pamahalaan na gamitin ang wikang Filipino sa lahat ng transaksyon, komunikasyon at korespondensiya.