csc fun run 09 02 2018
Ang mga kawani ng Komisyon sa mga Filipino sa Ibayong Dagat ay masayang nagpalitrato matapos tahakin ang ruta sa katatapos lang na aktibidad na tinaguriang RACE TO SERVE FUN RUN 2018

Malugod na nakiisa ang Komisyon sa mga Filipino sa Ibayong Dagat (CFO) sa pagdiriwang ng ika-118 taong pagkakatatag ng Komisyon sa Serbisyo Sibil (CSC) sa pamamagitan ng paglahok ng tatlumpu’t limang kawani nito sa RACE TO SERVE FUN RUN na idinaos noong Setyembre 2, 2018 sa Quirino Grandstand, Maynila.Ang nasabing aktibidad ay nilahukan rin ng libo-libong lingkod bayan mula sa iba’t-ibang ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng CSC. Ang pangunahing layunin ng nasabing aktibidad ay upang maipalaganap ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan para sa lahat ng mga kawani ng pamahalaan sa pamamagitan ng tamang pag-eehersisyo at regular na pagtakbo.


Ang nasabing FUN RUN, na isa lamang sa mga gawain ng ating pamahalaan sa paggunita ng Buwan ng Serbisyo Sibil ngayong buwan ng Setyembre. Ito ay may temang “
Lingkod Bayani: Maka-Diyos, Makatao, at Makabayan,” kung saan ipinahihiwatig sa lahat ng mga lingkod bayan na dapat sila ay laging maging bukas-palad sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kasama sa mga katangiang dapat panatilihin ng mga lingkod bayan ay ang pagiging magalang at maasahan sa pagganap ng kanilang tungkulin.


Ang pondo na malilikom mula sa nasabing aktibidad ay ihahandog sa
Pamanang Lingkod Bayani. Sa ilalim ng nasabing programa, ang mga kawani ng pamahalaan na nagbuwis ng sariling buhay sa pagtupad ng kanilang tungkulin ay mabibigyan ng natatanging pagkilala sa pamamagitan ng plake, tulong iskolarsyip, at pagkakaloob ng P100.000.00 para sa mga pamilyang naulila.


Ang CFO ay regular na nakikiisa sa ganitong mga aktibidad ng CSC mula pa noong taong 2011, nang simulan ang unang Race to Serve, upang makibahagi sa selebrasyon ng pagdiriwang ng anibersaryo ng serbisyo sibil tuwing Setyembre.


Lakip ng pakikipag-isang ito ang panata ng CFO sa pagpapamalas ng maayos at mataas na kalidad ng serbisyo para sa ating mga kababayan, narito man sila sa ating bansa o saang sulok man ng daigdig. Tulad ng natatanging adhikain ng Komisyon, ang mga kawani ay patuloy na magbibigay ng kalidad na serbisyo para sa mga mamamayan, abot hanggang sa labas ng bayan.