News/Press ReleasesAnnouncements/AdvisoriesCFO Blogs

An invitation from CFO Secretary Francisco P. Acosta for CFO Online Ugnayan sa East Coast on July 30, 2021, Friday 8:30 am-11:30am (EST)

An invitation from CFO Secretary Francisco P. Acosta for the upcoming CFO Online Ugnayan sa East Coast on July 30, 2021, Friday 8:30 am-11:30am (EST) and July 30, 2021 Friday 8:30 pm- 11:30 pm (Philippine time). Be a part of the Online Ugnayan sa East Coast and participate in the discussions…

Read more ..

EIDUL ADHA

Watch Sec. Francisco Acosta on TFC Asia Featuring Ms. Gennie Kim

Read more ..

Ugnayan sa East Coast

Read more ..

Pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2021

Ang Komisyon sa mga Filipino sa Ibayong Dagat ay kaisa ng bayan sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong Agosto 2021 na may temang “Filipino at mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino….”

Read more ..

CFO SET TO CONDUCT VIRTUAL UGNAYAN IN US EAST COAST

The Commission on Filipinos Overseas, headed by Secretary Francisco P. Acosta and Usec. Astravel Pimentel-Naik, is inviting all overseas Filipinos in the US East Coast to participate in the ONLINE UGNAYAN SA EAST COAST scheduled on 30 July 2021 (8:30 – 11:30 am US Eastern Standard Time)…

Read more ..

CFO TO CONDUCT WEBINAR FOR FILIPINOS MIGRATING TO JAPAN IN COORDINATION WITH KAKEHASHI

Read more ..

An invitation from CFO Secretary Francisco P. Acosta for CFO Online Ugnayan sa East Coast on July 30, 2021, Friday 8:30 am-11:30am (EST)

An invitation from CFO Secretary Francisco P. Acosta for the upcoming CFO Online Ugnayan sa East Coast on July 30, 2021, Friday 8:30 am-11:30am (EST) and July 30, 2021 Friday 8:30 pm- 11:30 pm (Philippine time). Be a part of the Online Ugnayan sa East Coast and participate in the discussions…

Read more ..

EIDUL ADHA

Watch Sec. Francisco Acosta on TFC Asia Featuring Ms. Gennie Kim

Read more ..

Ugnayan sa East Coast

Read more ..

Pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2021

Ang Komisyon sa mga Filipino sa Ibayong Dagat ay kaisa ng bayan sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong Agosto 2021 na may temang “Filipino at mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino….”

Read more ..

CFO SET TO CONDUCT VIRTUAL UGNAYAN IN US EAST COAST

The Commission on Filipinos Overseas, headed by Secretary Francisco P. Acosta and Usec. Astravel Pimentel-Naik, is inviting all overseas Filipinos in the US East Coast to participate in the ONLINE UGNAYAN SA EAST COAST scheduled on 30 July 2021 (8:30 – 11:30 am US Eastern Standard Time)…

Read more ..

CFO TO CONDUCT WEBINAR FOR FILIPINOS MIGRATING TO JAPAN IN COORDINATION WITH KAKEHASHI

Read more ..