MAHALAGANG ANUNSYO: Para po sa aming mga kliyente na nakabook ng Disyembre 26, naririto po ang inyong bagong schedule: