MAHALAGANG ANUNSIYO SA AMING MGA KLIYENTE

Nais po naming humiling ng paumanhin gawa ng nagkakaroon kami ng technical issues sa registration links na pinapadala sa inyong mga email.

Habang ito po ay aming nireresolba, at kung ang link na iyong ina-access ay nagdudulot ng error sa proseso ng pagrehistro para sa PDOS, GCP, EVP, CFS, at Reissuance/Revalidation:

Gawin po ang mga sumusunod:

1. Kopyahin ang link na hindi gumagana.
2. Palitan ang “cfo.ph” sa unahang bahagi ng link gamit ang “manila.cfo.gov.ph.”
3. I-paste ang updated link sa browser at i-reload.

Kung nakakaranas ng iba pang teknikal na problema, maaaring makipag-ugnayan sa OF-CORS Technical Support Team sa ofcors.techsupport@cfo.gov.ph.