Mensaheng Pagtanggap ni Kalihim Francisco P. Acosta ng Komisyon sa mga Pilipino sa Ibayong Dagat sa paggawad ng KWF ng Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko – Antas IV sa CFO.