Malugod naming pinapabatid na simula June 13, 2022, maari na mag reprint ng CFO digital certificate na hindi na mageexpire o pwede ng permanenteng magagamit. Patuloy pa rin maa-access ang online registration ng CFO sa pamamagitan ng aming OF-CORS (Overseas Filipino-CFO Online Registration System).

Sa pamamagitan ng OF-CORS, ang mga kliyente ng CFO ay maaaring magpatala o magrehistro on-line at sila ay makakakuha ng isang digital o e-certificate na ipapakita sa Bureau of Immigration bilang kapalit ng original at printed na CFO Emigrant Registration Sticker o Guidance and Counseling Certificate. Maari rin ninyong hingiin o hintaying ang orihinal na dokumento o gamiting permanente na lamang ang digital o e-certificate.

Sa kasalukuyan, tanging ang mga Filipino emigrants na sponsored ng pamilya, at skilled migrant ng kumpanya at asawa o kapareha ng dayuhan o former Filipino citizen, at ang mga au pairs ang maaring mag-rehistro o magpatala sa OF-CORS na matatagpuan sa www.cfo.gov.ph.

Para ma-reprint ang OF-CORS Certificate para sa Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) at Guidance and Counseling Program (GCP) na may immigrant /partner o spouse na bisa na walang expiration date sundin ang mga sumusunod na hakbang:

Step 1: Sa link na ito https://cfo.ph/Re-Print_Certificate/, I enter ang e-mail address na ginamit noon sa pag create ng account.

Step: Pag nakapasok sa link i-type ang reference number na nasa unang na issue na temporary certificate.

Step 3: Bisitahin ang inyong e-mail account para sa 2nd issuance (o pag re-print) ng e-certificate o digital certificate na hindi nag expire na naka attach sa iyong e-mail.

Kung hindi makapasok sa OFCORS re-printing system ang inyong e-mail account, ito ay nangangahulugan na hindi pa kayo nakagagamit ng CFO-OFCORS at mayroong pang proseso na kailangan tapusin. Para gamitin ang OFCORS, bisitahin ang aming website at sigurihing i-click ang tamang icon o poster.

Para sa kailangan ng tulong o paglilinaw, maaaring bumisita sa aming website: www.cfo.gov.ph o mag-iwan ng mensahe sa CFO FB page/messenger  http://facebook.com/CFOGovPH   o e mail address miedinquiry@cfo.gov.ph at para naman sa ano mang technical na support ukol sa OF-CORS mag e-mail lamang sa http://facebook.com/CFOGovPH ofcors.techsupport@cfo.gov.ph